Usklađenje stanja s poslovnim partnerima

Da bi financijsko izvještavanje bilo fer i objektivno, važno je prije zaključivanja poslovnih knjiga poduzeti neke radnje i završna knjiženja. Jedan od najvažnijih postupaka krajem godine je usklađenje stanja s poslovnim partnerima – kupcima i dobavljačima društva.

Salda potraživanja od kupaca i obveza prema dobavljačima su bilančne pozicije koje se prenose kao početna stanja u novo financijsko razdoblje. Stoga u analitičkim evidencijama (pomoćnim knjigama) treba imati točne i sveobuhvatne podatke. Prije svega, treba provjeriti podatke o primljenim računima dobavljača i plaćanjima istih, te o izdanim računima kupcima i o naplati potraživanja po toj osnovi. Međutim, tijekom godine povremeno se dogodi da neke dokumente (račune) previdimo evidentirati. Također, ponekad imamo i situaciju da se određeni dokument evidentira dva puta. Stoga može doći do raskoraka između evidencija koje vodimo u svom knjigovodstvu i evidencija koje vode poslovni partneri društva.

Krajem financijske godine u tijeku su brojni poslovni događaji i završni knjigovodstveni procesi. Moguće je u nedostatku vremena previdjeti određene postupke koje je potrebno provesti radi osiguranja kvalitete financijskih izvještaja. Stoga je jedan dio pripremnih radnji poželjno provesti ranije, dok još nema velikog pritiska rokova. Neki poduzetnici imaju praksu usklađivanja salda s poslovnim partnerima prije datuma završnog izvještaja, primjerice na 31.10. ili 30.11. tekuće godine. Ako na navedene datume imamo točna i usklađena salda i na 31.12. bit će manja vjerojatnost pogreške a imat ćemo jedan dio pripremnih postupaka obavljen i prije kraja financijske godine. Ako usklađujemo salda na 31.12., to ćemo raditi po isteku godine, ali ćemo imati točna stanja potraživanja i obveza.

Usklađivanja salda obveza i potraživanja se vrše tako da se na konfirmaciju poslovnim partnerima pošalju izvodi otvorenih stavaka (IOS). U slučaju neusklađenih evidencija između internih knjigovodstvenih evidencija i salda dobivenih od poslovnih partnera, potrebno je izvršiti određena knjiženja/ispravke da bismo uskladili salda.

obrt za računovodstveno-knjigovodstvene i poslovne djelatnosti
vlasnica: Mislava Meter Pavić

Newsletter