RAD NA DALJINU: U SUSRET NOVOJ EKONOMIJI

I UVOD

Digitalna evolucija i nove tehnologije omogućile su ljudima da rade s različitih mjesta, iz različitih država, a isto tako omogućile su i razvoj novih poslova. Rad na daljinu omogućuje ljudima da putuju i rade istovremeno, neovisno o lokaciji. Globalna pandemija uzrokovana bolesti Covid-19, ubrzala je razvoj digitalizacije. Poslovni subjekti, djelatnici javnog i privatnog sektora, morali su pronaći nove načine obavljanja djelatnosti i rada, pri čemu se digitalizacija pokazala presudnom.

Mogućnost rada na daljinu ili rad od kuće utječe i na raspodjelu radnog vremena, te se i paradigma osmosatnog rada u točno zadanom dnevnom vremenu mijenja, omogućujući time da ljudi raspolažu svojim vremenom na način da upravljaju njime i raspodjeljuju ga sukladno svojim potrebama. Naravno da takva promjena načina rada s jedne strane stvara slobodu raspolaganja svojim vremenom tijekom cijelog dana, ali s druge strane postavlja se pitanje socijalnog kontakta. Ljudi u pravilu žive i rade u zajednici, socijalna su bića i trebaju socijalni kontakt s drugim ljudima. Danas se znanstvenici najviše bave ovom problematikom kada je riječ o radu od kuće, ali i o radu na daljinu gdje u pravilu ljudi ne susreću svoje suradnike na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj pa čak i godišnjoj razini. Kako će takva promjena rada utjecati na ljude dugoročno, teško je pitanje, ali se neminovno takve promjene događaju kao rezultat novog doba u kojem ljudi žive i rade.

II UTJECAJ NA POSLOVNI EKOSUSTAV

Neosporno je da rad na daljinu ima prednosti i za radnike, i za poslodavce kao i za okoliš. Je li sve zaista tako sjajno? Uvodno je naglašeno pitanje socijalne komponente, ali bitno je pitanje i kako rad na daljinu utječe na poslovne aktivnosti subjekata čije je poslovanje u pravilu vezano za rad radnika na radnim mjestima poslodavaca. Naravno, i tu dolazi do promjena, koje za ukupni poslovni ekosustav nisu idealne, međutim, kako je pokazala prethodna statistika da rad na daljinu u doba sve veće digitalizacije i kontinuiranog razvoja novih tehnologija, neće nestati, već upravo suprotno, očekuje se da dugoročno ostane, očekuju se prilagodbe i promjene u cijelom poslovnom ekosustavu.

Globalna pandemija virusa Covid-19 pretvorila je i poznate poslovne četvrti velikih svjetskih gradova poput New Yorka, u gradove duhova. Zatvorene su trgovine, restorani, dok su uredi uglavnom prazni te se rad radnika odvija na daljinu. Radnika koji su radili u uredima i time redovito koristili proizvode i usluge trgovina, restorana i ostalih djelatnosti, sada više nema ili je broj tih radnika sveden na minimum potreban za održavanje poslova koje je nužno obaviti u zgradama i uredima poslodavaca. Poslovni subjekti čije poslovanje ovisi o radnicima koji rade na svojim radnim mjestima, u prostorima poslodavaca, zapravo moraju iznaći rješenja kako se prilagoditi novonastaloj situaciji globalne pandemije, ali isto tako kako se i dugoročno prilagoditi drukčijim načinima rada radnika, kao što je rad na daljinu. Pitanje se zapravo može svesti, s perspektive subjekata iz poslovnog ekosustava, kako vratiti radnike natrag u prostore poslodavaca. Međutim, prema statističkim pokazateljima i prednostima rada na daljinu i za radnike i za poslodavce, te uzimajući u obzir u ovom trenutku i neizvjesnost trajanja globalne pandemije, može se pretpostaviti da se potpuni povratak radnika neće dogoditi.

Ovo je samo nekoliko primjera utjecaja na poslovni ekosustav, ali opravdano se može postaviti pitanje i utjecaja na javni transport te ostale djelatnosti usko povezane s radom radnika na radnim mjestima poslodavaca.

III  ‍STATISTIČKI POKAZATELJI[1]

Prema istraživanju savjetodavne tvrtke Gartner, koje je objavljeno 14. srpnja 2020., više od 80% čelnika tvrtki koje su bile anketirane, izjavilo je da njihove organizacije planiraju dopustiti radnicima rad na daljinu barem dio vremena i nakon pandemije COVID-19. Istraživanje među 127 stručnjaka za ljudska prava, pravne poslove, financije i nekretnine utvrdilo je i da je 47% ispitanika reklo da namjerava zaposlenicima omogućiti rad na daljinu s punim radnim vremenom, dok bi 43% odobrilo fleksibilne dane, a 42% osiguralo fleksibilne sate. Većina ispitanika rekla je da ih ne brine održavanje produktivnosti prema modelu "hibridne radne snage", prema Gartneru, ali gotovo jednu trećinu (30%) najviše brine održavanje korporativne kulture[2].

U istraživanju PWC-a[3], između 669 izvršnih direktora, 78% se slaže da je rad na daljinu i daljinska suradnja dugoročna.

U nedavnom istraživanju FlexJobs-a[4], 65% ispitanika izjavljuje da žele biti radnici na daljinu nakon globalne pandemije, a 31% želi hibridno radno okruženje na daljinu - riječ je o 96% onih radnika koji žele neki oblik rada na daljinu. Štoviše, 27% radnika kaže da im je mogućnost rada od kuće toliko važna da su spremni na manju plaću za 10% do 20% da bi radili na daljinu. 81% radnika se izjasnilo da bi bili lojalniji svom poslodavcu kad bi imali fleksibilne mogućnosti rada.

Prema istraživanju FlexJobs-a,[5] 95% radnika kaže da je njihova produktivnost bila veća ili ista kada rade od kuće, a 51% navodi da produktivnije rade kada rade na daljinu. Glavni razlozi za povećanje produktivnosti uključuju:

  • manje prekida u radu,
  • usredotočenije vrijeme,
  • tiše radno okruženje,
  • udobniji radni prostor.

Unatoč pandemijskim izazovima, zaposleni roditelji izvještavaju o povećanoj produktivnosti[6], s 49% zaposlenih majki i 50% zaposlenih očeva koji kažu da su produktivniji obavljajući poslovne obveze od kuće.

IV ZAKLJUČAK

Novo digitalno doba stvara nove poslovne modele, ali i nove načine obavljanja rada. Razvoj novih tehnologija odvija se gotovo svakodnevno i polako ostavlja u prošlosti načine rada na koje su radnici i poslodavci navikli. Dugoročno, uz daljnji razvoj tehnologija, veće razine digitalizacije te automatizacije poslovnih procesa, za očekivati je da se rad na daljinu sve više koristi.

 

Ksenija Cipek, dipl. oec.

linkedin:
twitter
@CipekOfHonour

 

 

[1]Načelno se podaci odnose na Sjedinjene Američke Države

[2]https://www.hrdive.com/news/gartner-over-80-of-company-leaders-plan-to-permit-remote-work-after-pande/581744/

[3]https://www.pwc.com/gx/en/ceo-agenda/ceo-panel-survey-emerge-stronger.pdf

[4]https://www.flexjobs.com/blog/post/survey-productivity-balance-improve-during-pandemic-remote-work/

[5]https://www.flexjobs.com/blog/post/remote-work-statistics/

[6]https://www.flexjobs.com/blog/post/flexjobs-survey-flexibility-support-parents-pandemic/

obrt za računovodstveno-knjigovodstvene i poslovne djelatnosti
vlasnica: Mislava Meter Pavić

Newsletter