Postupci pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu

Financijska godina je završila i vrijeme je izrade financijskih izvještaja i poreznih prijava. Financijski izvještaji su javni podaci iz kojih se iščitava uspješnost i stabilnost poslovanja poduzetnika. Osim toga, temeljem izvještaja se pripremaju godišnje porezne prijave.

Poslovna godina je završila i vrijeme je izrade godišnjih financijskih izvještaja i poreznih prijava. Financijski izvještaji su javni podaci iz kojih se iščitava uspješnost i stabilnost poslovanja poduzetnika. Osim toga, temeljem izvještaja se pripremaju godišnje porezne prijave u skladu sa Zakonom o porezu na dobit. Da bi izvještavanje bilo fer i objektivno, mora biti pripremljeno u skladu s računovodstvenim načelima i primjenjivim standardima. Radi osiguranja kvalitete financijskih izvještaja važno je u knjigovodstvenim evidencijama imati točne i sveobuhvatne podatke.

Krajem financijske godine u tijeku su brojni poslovni procesi, te je moguće pod pritiskom rokova previdjeti određene postupke, koji se obavljaju prije zaključivanja poslovnih knjiga. Uz kvalitetnu pripremu podataka, proces izrade financijskih izvještaja značajno se pojednostavljuje. Važno je provesti određena završna knjiženja, a u nastavku je prikazana lista najvažnijih:

 • Godišnji popis imovine i obveza
 • Konačni obračun plaće
 • Obračun amortizacije
 • Usklađenje stanja s poslovnim partnerima (slanje konfirmacija)
 • Knjiženje tečajnih razlika;
 • Ispravljanje vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja;
 • Provjera imaju li možda neka pasivna konta dugovni saldo, a aktivna potražni, te provođenje potrebnih knjiženja;
 • Zatvaranje prijelazna konta;
 • Izrada obračuna kamata;
 • Obračun članarina, doprinosa i ostalih davanja;
 • Usklađenje salda javnih davanja s evidencijama Porezne uprave na dan 31.12.2020.
 • Obračun poreza na dobit

obrt za računovodstveno-knjigovodstvene i poslovne djelatnosti
vlasnica: Mislava Meter Pavić

Newsletter