Obračun plaća

Obračun plaća vrlo je osjetljivo pitanje i za poslodavca i za radnika, stoga posvećujemo punu pozornost da se obavi u skladu s najvišim profesionalnim standardima. Naši se zaposenici kontinuirano stručno usavršavaju u području radnog prava, oporezivanja i obračuna plaća i naknada, jer je područje obračuna plaća i oporezivanja dohotka podložno je čestim zakonskim izmjenama.

Vršimo sve vrste obračuna plaća (redovni, bolovanja, izaslani radnici, plaća u naravi, stimulacije, bonusi i dr.), te sve administrativne poslove vezane uz obračune plaća i zapošljavanje (prijave u sustave obveznih osiguranja, usklađenja JOPPD obrazaca i obaveza s Poreznom upravom, preknjiženja i dr.). Pripremamo obračunske liste za zaposlene, bankovne naloge i datoteke za isplate plaće, a dostavljamo sve u elektroničkom obliku.

Također, vršimo obračune autorskih i umjetničkih honorara te isplata po ugovoru od djelu. Radimo i obračune putnih naloga, te pripremamo sve pripadajuće obrasce i izvještaje.

Za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka i na zahtjev klijenta pripremamo izvještaje i analize ukupnih troškova zaposlenih, te probne izračune troškova plaća. Klijentima pružamo usluge savjetovanja iz područja oporezivanja dohotka, obveznih osiguranja i radnog prava.

Zatražite ponudu

Dogovorite besplatno individualno savjetovanje o najprikladnijem knjigovodstvenom modelu za Vašu firmu

obrt za računovodstveno-knjigovodstvene i poslovne djelatnosti
vlasnica: Mislava Meter Pavić

Newsletter