Novosti

Kako popuniti obrazac PO-SD za 2020. godinu

Obrtnik koji porez na dohodak plaća u paušalnom iznosu nije obvezan voditi poslovne knjige, već samo knjigu prometa na obrascu KPR, koji je osnova za popunjavanje godišnjeg poreznog izvješća.

Predaja PO-SD obrasca za 2020. godinu

Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD) je obrazac temeljem kojega se utvrđuje konačna godišnja obveza paušalnog poreza.

Prijava u sustav paušalnog oporezivanja dohotka

Nakon osnivanja obrta, u roku od osam dana od početka obavljanja djelatnosti, obrtnik je dužan prijaviti se u registar poreznih obveznika, odnosno nadležnoj Poreznoj upravi predati RPO obrazac.