Novosti

NOVINE U SUSTAVU ePOREZNA

Digitalizacija javne uprave jedan je od osnovnih preduvjeta današnje komunikacije s građanima. ePorezna je sustav koji omogućuje poreznim obveznicima digitalnu komunikaciju s Poreznom upravom. Strateški

ZAPOŠLJAVANJE UMIROVLJENIKA

Čest je slučaj da umirovljenici mogu i žele raditi i nakon što odu u mirovinu. Zakonodavac je predvidio određene slučajeve kada mogu zasnovati radni odnos

Upisi u mentorske programe

Želite razumjeti računovodstvene informacije i optimizirati porezne obveze? Želite  kvalitetnije upravljati novčanim tijekom? Možda je vrijeme za jedan iskorak u poslovanju – za novi pristup, koji će vam olakšati donošenje odluka i smanjiti troškove.

Amortizacija dugotrajne imovine

Amortizacija predstavlja trošak poslovanja koji nastaje uporabom dugotrajne imovine. Amortizira se samo dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina, koja ima ograničeni vijek trajanja. Zemljišta, prirodna bogatstva, šume te umjetnička djela nemaju određen vijek trajanja, pa se takva vrsta dugotrajne imovine ne amortizira.

Usklađenje stanja s poslovnim partnerima

Da bi financijsko izvještavanje bilo fer i objektivno, važno je prije zaključivanja poslovnih knjiga poduzeti neke radnje i završna knjiženja. Jedan od najvažnijih postupaka krajem