NOVINE U SUSTAVU ePOREZNA

Digitalizacija javne uprave jedan je od osnovnih preduvjeta današnje komunikacije s građanima. ePorezna je sustav koji omogućuje poreznim obveznicima digitalnu komunikaciju s Poreznom upravom. Strateški ciljevi digitalizacije Porezne uprave su dobrovoljno ispunjavanje poreznih obveza ili povećanje uskađenosti s poreznim propisima i postupcima (compliance), ali i smanjenje administrativnog tereta poreznih obveznika, smanjenje troškova na obje strane te udovoljavanju zahtjevaima novog, digitalnog doba.

Ostali ciljevi koje je potrebno istaknuti su sljedeći:

  • praćenja standarda i razvoja informacijskog/informatičkog društva
  • unaprijeđenja poslovnih procesa korištenjem informacijskih tehnologija
  • olakšanja, pojednostavljenja i ubrzanja ispunjavanja obveza prema Poreznoj upravi
  • osiguranja bolje informiranosti poreznih obveznika o njihovim pravima i obvezama.

Sustav ePorezna odvija se na jednom, centralnom mjestu, gdje se nude elektroničke usluge Porezne uprave. Naime, svaka porezna administracija treba imati dva paralelna glavna cilja:

  • Pravovremeno prikupljanje poreza i doprinosa
  • Pružanje kvalitetnih usluga poreznim obveznicima i građanima (servis).

Sustav ePorezna upravo se iz prethodno navedenih razloga neprestano razvija, kako bi elektroničke usluge bile što dostupnije i kvalitetnije. Uvjet za pristup i korištenje usluga sustava ePorezna je posjedovanje vjerodajnice kroz sustav NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav).

Jedna od vjerojatno najznačajnijih usluga unutar ePorezne mogućnost je plaćanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja putem barkoda, korištenjem mobilnih bankarskih aplikacija.

Od 2020 također su omogućene nove elektroničke usluge u sustavu ePorezna i to:

  • Uvid u IP1, IP2 i IP3 – stjecatelj primitka (unutar JOPPD Obrasca) za prethodnu godinu
  • Uvid u neoporezive primitke iz JOPPD Obrasca od strane poslodavaca
  • Uvid u iskorišteni dio osobnog odbitka kod promjene poslodavca u istom mjesecu ili u razdoblju od 2 mjeseca za redom.

Dvostrana elektronička komunikacija

Omogućavanjem dostave opomena u korisnički pretinac poreznim obveznika, mogućnost dostavalja potvrda o rezidentnosti, zahtjeva od strane poreznih obveznika..... otvoren je put glavnom cilju dvostrane elektroničke komunikacije između poreznih obveznika i Porezne uprave. Takva komunikacija  veže uz sebe i povjerenje, koje je osobito važno između dviju strana. Transparetnost, pravovremeno ispravljanje pogrešaka, pravovremena dostupnost informacija bitnih za oporezivanje, jednoobrazno postupanje od strane Porezne uprave.... sve su to važni dijelovi koji trebaju jačati međusobno povjerenje. Elektroničkim uslugama upravo zbog brojnih kontrola, dostvaljanja obavijesti i sl. omogućuje se i istodobna edukacija poreznih obveznika obzirom da se upozoravaju na pogreške i zakonske odredbe.

Jednostavnost i automatizacija

Potrebno je istovremeno i voditi brigu o tome da elektroničke usluge budu jednostavne za korištenje svim poreznim obveznicima, bez obzira na njihovo poznavanje poreznog sustava Republike Hrvatske i predznanje. Nadalje, potrebno je da pristup tim uslugama bude olakšan i po mogućnosti besplatan ili uz jako malu naknadu (primjerice da se ne traži vjerodajnica najviše razine za podnošenje obrazaca za male porezne obveznike i fizičke osobe i sl.).

Također, važno je da se što manje od poreznih obveznika traži popunjavanje podataka s kojima Porezna uprava već raspolaže, odnosno da se što više sam proces popunjavanja podataka automatizira na način da se primjerice obrazac automatski popuni svim mogućim šiframa i podacima za pojedine kategorije ili slučajeve. Primjerice na portalu bi trebalo biti dovoljno izabrati o kojem se primitku radi i da porezni obveznik koristi predložak u koji će morati unijeti samo svoj OIB i bruto iznos primitka te izabrati razdoblje u kojem je ostvaren, a svi ostali podaci će se prema tome automatski popuniti. Konačno, bitno je i da potrebne i ciljane informacije budu lako dostupne i razumljive.

Ksenija Cipek, dipl. oec.

linkedin:
twitter
@CipekOfHonour

 

 

obrt za računovodstveno-knjigovodstvene i poslovne djelatnosti
vlasnica: Mislava Meter Pavić

Newsletter