Mr.sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl.revizor, osnivač i mentor

Nakon što sam diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, radno iskustvo stjecala sam na poslovima iz djelokruga računovodstva, financija i kontrolinga, te izrade investicijskih projekata. 2003. godine stječem zvanje internog revizora za područje gospodarstva, a 2005. godine licencu ovlaštenog revizora, te od tada radim u revizorskim tvrtkama na poslovima revizije financijskih izvještaja i poreznog savjetovanja. 2012. godine magistrirala sam na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, nakon čega upisujem doktorski studij na Pravnom fakultetu. Objavila sam nekoliko znanstvenih i stručnih radova i izlagala na nekoliko znanstvenih skupova. Područje užeg stručnog i znanstvenog interesa mi je oporezivanje dobiti trgovačkih društava, međunarodno oporezivanje i oporezivanje dohotka. Stručni sam suradnik izdavačke kuće Verlag Dashӧfer za koju sam objavila brojne članke i dva priručnika za obračun plaća. Osim toga predavač sam na Algebri na programu osposobljavanja za samostalnog knjigovođu. Potaknuta upitima klijenata i polaznika edukacija, osmislila sam novu uslugu „mentoriranog knjigovodstva“ – educiram klijente da samostalno vode knjigovodstvo uz moju stručnu podršku.

obrt za računovodstveno-knjigovodstvene i poslovne djelatnosti
vlasnica: Mislava Meter Pavić

Newsletter