Mr.sc. Iva Grego, dipl. oec., Poslovna podrška za financije i kontroling

Formalnu edukaciju stekla sam na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje sam diplomirala 1994. godine te magistrirala na znanstvenom poslijediplomskom studiju financije poduzeća 2007. godine.

Radno iskustvo sam stjecala u korporativnom okruženju na poslovima iz područja financija, kontrolinga, ljudskih resursa te upravljanja projektima. 2015. godine sam na Visokom učilištu Algebra stekla diplomu certificiranog Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova, od kada  radim na pripremi, savjetovanju, razradi i pisanju projekata i za udruge civilnog društva, ali i manja poduzeća. Dodatno, imam iskustvo rada na međunarodnom projektu iz područja kulture.

Od bogatog poslovnog iskustva od preko 20 godina u financijama i kontrolingu izdvojila bih iskustvo na poslovima izrade i analize polovnih planova i investicijskih studija, izrade analiza financijskih izvještaja i pokazatelja poslovanja poduzeća, savjetovanje pri uvođenju sustava planiranja, izvješćivanja i nagrađivanja, te predlaganje i provođenja mjera učinkovitosti u cilju poboljašanja uspješnosti poslovanja poduzeća ili poslovnih procesa.

Tijekom svoje karijere bila sam usredotočena na stalno usavršavanje ali i na prijenos stečenog znanja na svoje suradnike i partnere, što me i potaknulo da se priključim projektu Mentor.

obrt za računovodstveno-knjigovodstvene i poslovne djelatnosti
vlasnica: Mislava Meter Pavić

Newsletter