Moguće razlike između prometa po žiro računu i primitaka iskazanih u PO-SD obrascu

Porezna uprava će usporediti promete po žiro računu obrtnika s iskazanim primicima na PO-SD obrascu. Ako utvrdi da je na račun primljeno više sredstava od primitaka prijavljenih u PO-SD obrascu, tražit će obrazloženje.

Postoje određene situacije u kojima je moguće imati priljeve na račun više od oporezivih primitaka. Naime, često se događa da obrtnik kao fizička osoba pozajmljuje sredstva svom obrtu za potrebe održavanja likvidnosti. Navedene uplate na žiro račun ne smatraju se oporezivim primicima i ne unose se u PO-SD obrazac. Osim toga, u današnje vrijeme većina žiro računa je multivalutna. Obrtnik možda vrši isporuke u inozemstvo, te naplaćuje svoje račune u stranim valutama. Primjerice, ako je obrtnik naplatio račun u eurima i želi ta sredstva konvertirati u kune, taj će  iznos banka dva puta evidentirati kao priljev na računu - prvi put u eurima, pa nakon promjene i u kunama. U ovakvim situacijama potrebno je uz PO-SD obrazac dostaviti i obrazloženje dupliciranja prometa po žiro računu. Ista je situacija s primljenim potporama koje se ne smatraju oporezivim primicima, pa o tome također treba napisati obrazloženje Poreznoj upravi i dostaviti ga uz PO-SD obrazac, te eventualno priložiti i pripadajući ugovor ili drugi dokument.

Dakle, određeni priljevi na žiro račun ne smatraju se primicima koji se evidentiraju u PO-SD obrascu, kako slijedi:

  • krediti i pozajmice,
  • potpora za očuvanje radnih mjesta,
  • potpora za samozapošljavanje.

obrt za računovodstveno-knjigovodstvene i poslovne djelatnosti
vlasnica: Mislava Meter Pavić

Newsletter